Taken with Instagram at The Dubai Mall

Taken with Instagram at The Dubai Mall